Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Säkerhetsregler


Säkerhetsregler för Lerbergets Segelsällskap LerSS

Vid en nödsituation, då det är fara för liv ska SOS Alarm 112 kontaktas:

I kontakt med SOS Alarm 112 ska du lugnt och tydligt berätta:

Vad har hänt?
Var har det hänt? Adress: Segelvägen 40 i Lerberget, (RT90-koordinater=6232470,1298240)
Vad ringer du från för nummer?

Alternativt skickas nödmeddelande på kanal 16 på VHF.

I händelse av, eller vid risk för, olycka skall föreningens säkerhetsorganisation omedelbart
kontaktas:

I första hand kontaktas:

1. Säkerhetschef

Därefter i följande ordning:

2. Ställförträdande säkerhetschef = ordförande

3. Ställföreträdande säkerhetschef = vice ordförande

Se ”Ansvarsfördelning funktionärer LerSS” för kontaktuppgifter. Säkerhetschef ansvarar för att årligen inför den nya säsongen kontrollera att dokumentet är uppdaterat.
Var och en som deltar i verksamhet inom föreningens ram förbinder sig att visa gott sjömanskap
och agera för allas säkerhet vilket bland annat innebär:

• att innan aktiviteter görs i klubben tänka igenom riskmomenten och att därefter alltid sätta
säkerheten främst och anpassa verksamheten efter kunskap, materiel och väderförhållanden
• att följa de lagar och föreskrifter som gäller på sjön
• att förstå och följa LerSS regler, samt hamnens regler
• att alltid använda flytväst på vattnet, inte bara vid tävling och träning
• att som tränare, instruktör eller funktionär se till att alla inom ansvarsområdet har lämplig
säkerhetsutrustning
• alltid visa hänsyn till alla som vistas i och i anslutning till hamn-, träning- och tävlings-området
• att vid minsta tecken på nöd, avbryta och undersöka om assistans kan ges
• att alla LerSS-båtar och tillhörande följebåtar på sjön ingår i säkerhetsorganisationen

Exempel på moment med förhöjd säkerhetsrisk:

• Båt som kapsejsar – samtliga i närhet kontrollerar genast att seglaren kommer upp
• Hamninloppet finns många badande personer: färdas långsamt med god uppsikt
• Vattenscooter på vattnet – be dem att hålla minst 200m avstånd till seglarna.
• Person i vattnet, bärgning: närma dig försiktigt, slå av propeller i god tid, vid själva bärgningen
är motorn avstängd
• Följebåt nära båtar: seglande båt gör oväntade slag – håll avstånd, klämrisk mellan båtar
• Frånlandsvind eller varierande värderprognos utgör alltid förhöjd risk
• Var vaksam på mörka moln / regn som kan medföra snabbt ökande vind – ta er in i god tid

Kompletterande regler för seglarskoleverksamheten, LerSS

För kursverksamhet gäller:

• Samtliga ledare ska vara väl införstådda i LerSS säkerhetsregler och verka för att dessa
efterlevs.
• Seglarskoleansvarig går årligen genom säkerhetsreglerna med samtliga ledare inför vare säsong.
Ansvar: Seglarskoleansvarig
• Bemanningsgrad och kunskapsnivå ska följa Svenska Seglarförbundets rekommendationer för
klubbens seglarskoleverksamhet.
• Varje kurs med jollar har minst två ledare (instruktör/assistent eller medföljande
säkerhetsperson) på havet som båda kan hantera följebåt.
• Minst en följebåt per kursgrupp med jollar (ej kölbåt) gäller.
• Följebåt ska vara försedd med ankare, åror och mobiltelefon alt. VHF, Ansvar: skepparen
• Följebåten framförs av LerSS motorbåtsutbildad av instruktör/huvudinstruktör. I mån av tid
tränar motorbåtsutbildad assistent handhavande av instruktör under kursens pågående
verksamhet.
• Ledarna för en kurs ansvarar säkerhetsmässigt främst för sina egna kursdeltagare, men även för
båtar från andra kurser som befinner sig i närheten eller som avlägsnar sig från sin grupp i
annan riktning än mot hamnen.
• Kommunikationsutrustning ska medföras i följebåten (mobiltelefon eller VHF).

Ansvarig instruktör samlar in följande uppgifter om deltagarna:

• Namn
• Kontaktuppgifter
• Närvaro
• Relevant sjukdomsbild
• Kontaktuppgifter till närmast anhörig

Ansvarig instruktör eller annan representant från LerSS informerar vid första dagen deltagarna samt
deras anhöriga om de aktuella säkerhetsreglerna (detta dokument samt Säkerhetsregler för LerbergetsSegelsällskap LerSS)

Flytväst skall alltid vara på när vi vistas i hamnen och på havet. På trädäcket är det ok att vara utan
flytväst. Om väderprognosen varnar för hårt väder eller om det blåser mer än 8 m/s i byarna ska
instruktörerna överväga extra noga om seglarna är tillräckligt erfarna att gå segla.

I händelse av olycka

• Närvarande huvudinstruktör är ansvarig att larma SOS Alarm 112 i händelse av nödsituation, se
överst hur kontakt tas. Om huvudinstruktören förhindras att genast larma, tar instruktören eller
assistent över.
• Vid olycka eller nödsituation – skepparen i följebåten tilldelar en person i följebåten att hålla
koll på övriga båtar i gruppen på sjön.
• Övriga kursdeltagare på havet lämnas endast i absolut undantagsfall ensamma kvar på havet,
men säkerställ att annan följebåt genast beger sig till kvarvarande båtar och meddela dem hur
många båtar och elever som är kvar på sjön.
• Huvudinstruktör eller annan instruktör tar, vid nödsituation, därefter kontakt med säkerhetschef
i föreningen (se ovan)
Sida 3 av 3 Revision 2, 2020-07-05
• Närvarande huvudinstruktör tar hand om allvarligt skadade fram till dess att ambulansen eller
någon från säkerhetsorganisationen anländer till platsen.
• Övriga kursers instruktörer kontaktar genast huvudinstruktör i olycksdrabbad kurs för att vid
behov hjälpa till.
• Instruktör och assistenter tar hand om övriga elever fram till dess någon från
Säkerhetsorganisationen anländer till platsen.
• Även mindre olyckor eller risk för olycka meddelas genast till ansvarig för
Säkerhetsorganisationen.
• LerSS ordförande är ansvarig för all kontakt med pressen och beslut om den olycksdrabbades
kurselever ska informeras.
• Säkerhetsorganisationen ansvarar gemensamt för kontakt med anhörig till den olycksdrabbade.
• Säkerhetschef, andra hand ordförande eller Seglarskoleansvarig är ansvarig för att ta hand om
instruktörerna vid allvarliga olyckor.

Kompletterande regler vid lån av LerSS-båt, utanför
kursverksamhet

• Förutsättning för att låna klubbens båtar är att man är registrerad medlem i föreningen och har
erforderlig utbildning eller erfarenhet/kompetens för aktuell båttyp. Ansvar: skepparen
• Seglare under 18 år får segla endast under översyn av klubben utbildad instruktör eller av vuxen
som kan hantera följebåt och som kan avgöra om säkra förhållanden råder. Om denne befinner
sig på land ska följebåt vara förbered för omedelbar avfärd.
• Se till att säkerhetsutrustning är med och gå genom funktion av utrustning på båten innan avfärd
Ansvar: skepparen
• Man ska skriva in sig i loggboken innan man seglar ut. Ansvar: skepparen
• Seglande båt åtföljs av motordriven följebåt (försedd med ankare, åror och mobiltelefon alt.
VHF) framförd av en sjövan person som är utbildad av LerSS i handhavande av motorbåt och
bärgningsarbete. Två undantag:
I) man är minst två båtar på sjön som seglar tillsammans och agerar varandras följebåtar,
varvid seglarna har god sjövana.
II) kölbåt som är försedd med ankare, åror och mobiltelefon alt. VHF.
• Endast mycket erfarna seglare får ge sig ut i frånlandsvind utan motordriven följebåt och då
alltid med vattentålig kommunikationsutrustning. Ansvar: skepparen
• Man ska ha gjort en kvalificerad säkerhetsbedömning av seglingen i förhållande till den
väderprognos som gäller för den aktuella tiden och båttypen Ansvar: skepparen
• Vindförhållande får ej överstiga 10 m/s medelvind.
Kompletterande regler för arrangerade tävlingar, LerSS

• Vid tävlingar arrangerad av föreningen skall specifik säkerhetsplan finnas för arrangemanget.
Ansvar: tävlingsansvarig
• Varje tävling ska ha en person som är uttalat ansvarig för säkerheten och denna person har gått
genom säkerhetsplanen så att den är uppdaterad för rådande omständigheter kring tävlingen,
samt är på plats under hela tävlingens genomförande. Ansvar: säkerhetsansvig för tävlingen
• Ansvarig för arrangemanget ska uppmana samtliga deltagare och funktionärer att läsa igenom och förstå säkerhetsplan.
Uppdaterad: 07 JUL 2020 15:59 Skribent: Anna Torell
E-post: Adressen Gömd

 BlåLogga11.tif

image77vv.png

certifierad seglarskola 2021 2023.png

Våra sponsorer:

Byalaget.png

Sparbanksstiftelsen Gripen Logo

imagenbu2d.png

imagegki4b.png

image047w9.png

imageos8ck.png

imagemu8tf.png

imagek9ics.png

imagenqls.png

imageii368.png

imageazm26.png

imageaym6v.png

imagetblt.png

OPTIMERA_SGDS_Neg_Svart-Platta_RGB.png

imageqfcah.png

imagek49j.png

Citygross.png

postkodlotteriet.png

imageqkfyi.png

imagepbx07.png

image8py.png

 

Postadress:
Lerbergets SS - Segling
Bengtsson, Solrosvägen 43
26362 Viken

Besöksadress:
Segelvägen, Lerbergets hamn
26353 Lerberget

Kontakt:
Tel: 0733962469
E-post: This is a mailto link

Se all info

”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie”