Bra att veta om Seglarskola

Seglarskola

Välkommen till SSF Seglarskola – segling för alla
Segling är en sport som passar alla hela livet, det ger allsidig träning, naturupplevelser, gemenskap och ansvarskänsla.


Varje år utbildas närmare 10.000 barn, ungdomar och vuxna på en SSF Seglarskola i samarbete med cirka 140 segelklubbar runt om i landet. Kursinnehåll och båt anpassas till kursdeltagarnas förutsättningar och tidigare erfarenhet.
Med Svenska seglarförbundets Seglarskola får du Erfarna ledare som är licensierade via Svenska Seglarbundet (SSF). Hög instruktörstäthet och en gemensam kursplan för att säkra kvaliteten.

I LerSS har vi SFF Seglarskola inom Optimist, RS Feva, ILCA/Laser och liten kölbåt C55 på nivåerna Nybörjare, Fortsättning eller Introduktionskurs för kappsegling (Mera Segling).
Vi har även kurser för dig med funktionsnedsättning (tillgänglighetskurs) och seglar då med Accesjolle eller C55.

Alla kurserna är uppbyggda med cirka 30 utbildningstimmar och är utformade antingen som två veckokurs eller kvällskurs.

Inför seglarskolan
Föräldrar och andra nära vuxna är viktiga för att barn och ungdomar ska uppleva Seglingen som glädjefylld. Som förälder/viktig vuxen är det bra att;

  • Ha god kontakt med tränare/seglingsinstruktörer och andra föräldrar
  • Stödja ledarna i att sprida de viktiga delarna i idrottsrörelsens värdegrund: rent spel, glädje, gemenskap, demokrati, delaktighet och allas rätt att vara med.
  • Uppmuntra och stödja barnen när de lär sig nya färdigheter och träffar nya vänner genom seglingen.
  • Dela kunskap om ditt barn till Ledarna som kan underlätta för hen i Seglingen.

Våra ledare är ansvariga för planeringen, utförandet och ser till att barnen har roligt och utvecklar sina färdigheter och sitt självförtroende i en trygg miljö.
Välkommen till Lerbergets Segelsällskaps seglarskola en del av SSF Seglarskola i samarbete med SISU Idrottsutbildarna!

Har du frågor om vår seglarskola kontakta Patrik Sjöde på seglarskola@lerss.se