Miljöpolicy

Klubbens verksamhet och miljön.
Segling har stark koppling till miljö och natur.
Vi har under de senaste åren valt miljömässigt ”bra alternativ i verksamheten”.
Det innebär:
• Miljövänlig alkylatbensin och biologiskt nedbrytbar olja till följebåtarna.
• Utbildning i ”Eco-Driving” vid följebåtskörning för instruktörerna.
• Insamling av aluminiumburkar och PET-flaskor i hamnen.
• Skrovskyddsdukar till följebåtarna förhindrar beväxning utan giftig bottenfärg.
• Använder även en eldriven-följebåten till seglarskolan.