Miljöpolicy för Lerbergets Segelsällskap.

Segling är en miljövänlig verksamhet i samspel med hav och natur. Lerbergets Segelsällskap arbetar aktivt både för att minimera negativ miljöpåverkan från verksamheten och förmedla vad alla kan göra för att begränsa sin miljöbelastning.

 

Ett antal exempel på hur detta görs i klubbens verksamhet:

 • Följebåtar körs så mycket som möjligt på miljövänlig alkylatbensin som är skonsammare än konventionell bensin, både för miljön och för de personer som arbetar med den. Miljövänlig biologiskt nedbrytbar olja till klubbens 2-taktsmotor.
 • Den eldrivna följebåten i seglarskolan är ett sätt att reducera miljöbelastningen och möta nya tekniska möjligheter.
 • Utbildar instruktörer i ”Eco-Driving” för följebåtskörning. Man spara både bränsle och utrustning på att gasa lagom mycket, köra lugnt och fint och inte köra i onödan. Detta är bra för både miljö och ekonomi.
 • Sopor och avfall från verksamheten källsorteras. Vi använder inte engångsplastartiklar i verksamheten.
 • Klubben har insamlingsstationer för aluminiumburkar och PET-flaskor i hamnen, vilka pantas i PantaMera-maskiner.
 • Lär ut respekt för hav och natur och hur viktigt det är att inte slänga skräp på fel ställe och att plocka upp efter sig, i seglarskolan.
 • Vi sprider kunskap om vår miljöpolicy och miljöarbete till både barn och föräldrar.
 • Skrovskyddsdukar till följebåtarna används för att förhindra beväxning utan gifter. Övriga båtar ligger inte i hela tiden och är inte heller bottenmålade.
 • Vi uppmanar till samåkning till tävling och träning blir både roligare och mindre miljöbelastande.
 • Att vara rädd om utrustningen och reparera skador och slitage innan det blivit för omfattande är också ett sätt att vara miljövänlig.
 • Vi underlättar för byte/försäljning av urväxta våtdräkter, flytvästar mm

 

Lerberget, 2023-06-17