Föreningen

Lerbergets Seglarsällskap är en av Skånes aktiva segelklubbar med ca. 200 medlemmar.
Vi bedriver verksamheten i Lerbergets hamn.
Våra kurser är öppna för alla oavsett bakgrund. Vi jobbar för att våra kursen ska vara tillgängliga och inkluderande för alla som vill lära sig segla. 
Vi ser gärna att hela familjen är engagerad och aktiv i klubben.
Verksamheten riktar sig till alla åldrar.
Alla är välkomna, även ”bryggseglare” !

Vi följer Svenska Seglarförbundets Vision, Mission och Värdegrund. Lär mer här:

Vision
Segling – tillgänglig för alla

Mission
Vi hjälper seglare att utvecklas hela livet

Värdegrund

Glädje och gemenskap
Demokrati och delaktighet
Allas rätt att vara med
Rent spel
Ansvarstagande

Seglarskola 
Vi har segelskola för barn, ungdomar och vuxna, från 6 år och uppåt. Du läser om våra kurser under fliken Seglarskola.
Vi uppdaterar inför varje sommar i mars-april och då går det att anmäla sig till klubbens kurser.

Båtarna
Klubben har Optimistjollar, Fevor, C55:or, en accesjolle och följebåtar som används för utbildning och klubbsegling. 

Träningsgrupper
Vi har även träningsgrupper inom Optimistjolle och RS Feva under vår, sommar och höst. Som vi samplanerar med övriga klubbar i Kullabygden. Ibland har vi träningsgrupper för andra båttyper men då kommer det som önskemål från seglare och tränare. 

Våra instruktörer
En viktig förutsättning för verksamheten är klubbens duktiga instruktörer, ungdomar och vuxna med stor seglingserfarenhet, utbildade av Svenska Seglarförbundet.

Kunskap för livet!
Säkerhet och respekt för havet är centralt för oss. Instruktörerna har säkerhets- och HLR utbildning samt gått en förarintygsutbildning för fritidsbåtar.